Cookie-Hinweis

Die Website verwendet Cookies und andere Technologien zur automatischen Datenspeicherung für Statistik-, Service- und Werbezwecke. Wenn Sie unsere Websites nutzen, ohne die Browsereinstellungen zu ändern, werden sie im Speicher des Geräts gespeichert. Weitere Informationen zum Verwalten von Cookies finden Sie in der Datenschutzrichtlinie.

Cookie-Hinweis

Kundenstimmen

SIŁA SZTUKI, MAGIA TWORZENIA…

We współczesnym świecie łatwo ale jednocześnie trudno jest tworzyć dzieła i docierać ze swoją sztuką do ludzi, zarabiając na tym. 
Budowanie społeczności oddanych fanów to jeden z elementów powodzenia. Każda forma promocji i prezentacji swoich prac niesie za sobą dobre owoce i warto o to dbać.
Dlatego ten BLOG dedykujemy Wam Drodzy Artyści, tym odkrytym i tym nieodkrytym którzy z ogromną pasją tworzą piękno.
Będziemy Was zapraszać do udzielania wywiadów, do poznania Was i Waszej twórczości, będziemy tutaj informować o Waszych wystawach, wernisażach i innych ważnych wydarzeniach ze świata sztuki.

Do usłyszenia!